Minister Dekker geeft groen licht voor diepgaand onderzoek  naar afstand en adoptie in Nederland. Op 18 januari jongstleden stuurde minister Dekker van Rechtsbescherming een brief naar de Tweede Kamer waarin hij, mede namens de minister van VWS, maatregelen aankondigt met betrekking tot interlandelijke en binnenlandse adopties, rootsonderzoek en nazorg. Kijk hier voor meer informatie.

 

sos1Hulp nodig?
Tips voor gebruikers van Jeugdhulp.

Veel LOGA ouders zoeken vroeg of laat hulp voor hun kind;
meestal als de problemen al groot zijn.

adoptie onderschatAdoptieprobleem onderschat

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ga naar boven