In Brazilie is commotie ontstaan over een evenement in een winkelcentrum, waarbij kinderen en jonge volwassenen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar
die in aanmerking komen voor adoptie, zich op een catwalk presenteerden aan mogelijke nieuwe ouders. Het Braziliaanse Ministerie van Vrouwen,
Familie en Mensenrechten heeft zijn afkeuring uitgesproken over de "dierenmarkt". 

Minister Dekker geeft groen licht voor diepgaand onderzoek  naar afstand en adoptie in Nederland. Op 18 januari jongstleden stuurde minister Dekker van Rechtsbescherming een brief naar de Tweede Kamer waarin hij, mede namens de minister van VWS, maatregelen aankondigt met betrekking tot interlandelijke en binnenlandse adopties, rootsonderzoek en nazorg. Kijk hier voor meer informatie.

 

adoptie onderschatAdoptieprobleem onderschat

sos1Hulp nodig?
Tips voor gebruikers van Jeugdhulp.

Veel LOGA ouders zoeken vroeg of laat hulp voor hun kind;
meestal als de problemen al groot zijn.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ga naar boven