GGZ nieuwsEen (lange) wandeling helpt tegen tobben en maakt je creatiever.
Wat is eigenlijk het nut van een wandeling?

Neuropsycholoog Erik Scherder legt het uit: lees hier verder.

Expertgroep langdurige nazorg Adoptie

Al enige tijd zijn wij, ondergetekenden, bezig om eenLangdurige Nazorg Adoptieplan te schrijven. Diverse personen uit de verschillende belangen/doelgroepen hebben wij persoonlijk benaderd en gesprekken mee gevoerd over het plan. Dit betreffen ondermeer deouders, de geadopteerden en de hulpverleners. Er is ook veel aandacht uitgegaan naar de kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De verkregen informatie is verwerkt en het conceptplan is gereed om verder met elkaar te bespreken. Na de zomer organiseren wij hiervoor een bijeenkomst met de verschillende vertegenwoordigers.

De reacties zijn tot op heden bijzonder positief. Daarnaast wordt naast de behoefte vraag, veel herkenning ervaren. Dat biedt ons met elkaar veel stimulans om te proberen dit plan van de grond trachten te krijgen.

De basisgedachte van het plan is:

  • dat adoptieouders een beroep kunnen doen op een ervaren (en getrainde) contactouder die een vraagbaak is en de weg weet in zowel adoptie- als hulpverleningsland.
  • dat geadopteerdenvanaf de puberteit een beroep kunnen doen op coaches (en getrainde) die ook geadopteerd zijn.
  • daarnaast vinden wij het belangrijk dat er een centrale kennisbank komtvan deskundigen op allerlei gebied.

Wij houden u op de hoogte.

Lyda Groot,
Voorzitter vereniging LOGA

Ingrid Mispelblom-Beyer
Site: GoedGehecht.nl
Initiator diverse landelijke projecten ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking e.a.

In samenwerking met
Prof. Dr. René A.C. Hoksbergen,
Emeritus hoogleraar adoptie 

themadag 100x141 21 03 2015Uitnodiging Voorjaarsthema- en ontmoetingsdag op zaterdag  21 maart 2015 Thema `Hoe kunnen onze adoptiekinderen de wereld ervaren? (en wat kunnen wij ervan leren?)` Inleider Jan Storms

Op veel van onze themadagen hebben we sprekers uitgenodigd die onderwerpen behandelden met als doel om meer inzicht en begrip te krijgen voor het functioneren van onze kinderen. Dat hebben we ook deze keer weer gedaan. We hebben na-melijk Jan Storms gevraagd met het on-derwerp “psychopathie”. De reden daarvoor is dat we van meerdere adoptieouders gehoord hebben dat het gedrag van hun kind soms op dat van een psychopaat lijkt. Bij het woord psychopaat denken we gewoonlijk aan een kille  (serie-)moordenaar. Maar bijna alle mensen met een psychopathische inslag (volgens Storms 1 tot 5 % van de bevolking en van mild tot extreem – dit laatste slechts in zeldzame gevallen) zijn dit  zeker niet. Zij kunnen gewoon uw buren of collega´s zijn waarmee u misschien moeite heeft om om te gaan.

Jan Storms legt tijdens de ochtend van de themadag uit wat de oorzaak van psycho-pathie is en hoe onze kinderen, als ze deze inslag hebben, de wereld ervaren. Volgens hem komt deze handicap vaak voort uit een traumatische ervaring in de jonge jaren van het kind. De leegte die een getraumatiseerd kind in zichzelf gaat voelen vult het onbewust in, door het ne-men van de energie van anderen, het pa-rasiteert volgens Storms. Hij noemt die “anderen” prooien of slacht-offers van deze getraumatiseerde mensen die vaak een masker op hebben en goed kunnen manipuleren. Dit wordt veelal niet door de omgeving onderkend. Ze kunnen vrij succesvol zijn in de maatschappij, maar zijn thuis vaak anders.

Dit onderwerp lijkt best heftig, maar de vraag is wat kunnen we er van leren? - Inzicht, omdat Jan Storms ons tijdens zijn lezing laat zien hoe een psychopaat de wereld ervaart en mensen gebruikt,maar daarnaast ook hoe men zichzelf hier tegen kan beschermen, bijvoorbeeld door tegenmanipulatie. - Ontschuldiging, voor onze kinderen is het immers geen keuze! - Verbreding, omdat het niet alleen onze kinderen kan betreffen maar ook omdat 1 tot 5 op de 100 anderen deze inslag heeft!

Jan Storms is bewustzijnsdeskundige. Hij ondernam een academische studie van de vedische wetenschap (de spirituele en wetenschappelijke traditie van het oude India) en bestudeerde een rist van exacte- en menswetenschappen in het licht van de fundamenten van kennis.   Het belooft weer een heel interessante voorjaarslezing te worden, hopelijk ontmoeten wij u op die dag.

Programma voorjaarsbijeenkomst 21 maart 2015
Vanaf  09.30 uur Inschrijving, koffie/thee
10.00 - 10.15 uur Opening en inleiding door dagvoorzitter Alice Jansen
10.15 - 11.15 uur  Het thema “Hoe kunnen onze adoptiekinderen de wereld ervaren”, Gastspreker Jan Storms 
11.15 – 11.30 uur  Koffie/thee pauze
11.30 - 12.30 uur   Vervolg  “Hoe kunnen onze kinderen de wereld ervaren?”
12.30 - 13.30 uur  Lunch
13.30 - 15.15 uur  In gesprek met elkaar over de dingen die ons bezighouden
15.15 uur   Afsluiting, daarna LOGA café

U kunt zich aanmelden voor de themadag bij Lyda Groot. 
Per post: Lyda Groot, De Hild 25, 3471 EV Kamerik 
Per e-mail. : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch: 0348-401917

Gelieve de deelname kosten ter plekke contant te voldoen (incl. lunch en consumpties):
LOGA leden €15,- p.p.,
ouderpaar €25,-.
Niet leden €20,- p.p.,
ouderpaar €35,-.

Routebeschrijving De Herberg van Paulus, Stationsweg 16 bevindt zich achter de Pauluskerk in het centrum van Baarn. Met het openbaar vervoer Vanaf station Baarn via de Stationsweg richting Centrum is het 10 minuten lopen. Let op: bij een bocht naar rechts gaat de weg over in de Javalaan (doorgaand verkeer) de Stationsweg gaat echter links af.  Stationsweg volgen eerst  rechtsaf en daarna  linksaf, iets verderop be-vindt zich aan de linkerkant de Herberg van Paulus. Met de Auto Vanaf alle richtingen via A1 Amsterdam – Amersfoort Neem afslag #11 - Eembrugge richting Baarn - Neem op de rotonde de  eerste afslag naar de Bisschopsweg - Neem op de volgende rotonde de  tweede afslag naar de Eemweg - Deze weg  vervolgen naar de Eemstraat - Sla linksaf naar de Bosstraat - Neem de  eerste afslag rechts naar de Stationsweg. In de directe omgeving kunt u gratis parkeren, onbeperkt parkeren kunt u tegenover en ach-ter het gemeentehuis, Stationsweg 18. Daarnaast zijn er plaatsen waar u met een parkeer-schijf gedurende twee uur kunt parkeren.

 

 

 

 

Welkom bij LOGA!

Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie

Loga ondersteunt vanuit eigen ervaring gezinnen met adoptieproblematiek.  Ouders van  adoptiekinderen van alle leeftijden kunnen bij ons hun verhaal kwijt. Wij bieden deze gezinnen dienstverlening aan en denken mee aan een oplossing voor eventuele problemen.

 

nederland 100x124

Landelijke contactpersonen LOGA:

Algemeen: Rian Rietveld -  06 34071797
Wie is Rian Rietveld?

Met vragen over:
LVB, Licht Verstandelijk Beperkt: Angelique de Laat  -  06 41726699
Conflicten met hulpverlening:      Alice Jansen  -  030 2931056
                             Traumaverwerking:Lyda Groot -  0348 401917 

 

 

Ook  leerkrachten, hulpverleners en andere professionals kunnen via deze telefoonnummers informatie inwinnen.


LOGA werd in 1987 opgericht ter ondersteuning van adoptieouders.
Wij organiseren regelmatig themadagen waar u ervaringen kunt uitwisselen met andere adoptieouders.
Er zijn ook besloten bijeenkomsten door het gehele land. Voor 30 euro per jaar kunt u lid worden van onze vereniging.
U krijgt dan het blad LOGA-letters  thuis gestuurd en u kunt mee doen aan onze activiteiten.

 

LOGA is opgericht omdat:
Adoptiegezinnen "bijzondere" gezinnen zijn waarbij zich specifieke problemen kunnen voordoen of vragen kunnen ontstaan waarvan hun omgeving en hulpverlening weinig kennis heeft. Mede daardoor raken deze adoptieouders vaak in een isolement.

 

LOGA wil bekendheid geven aan de adoptieproblematiek, zorgen voor betere en specifieke nazorg door de hulpverlening,
uitleg geven over wat zich in adoptiegezinnen kan afspelen en eventueel advies geven.

 

 

 

 

Oproep van het FIOM: om mee te denken (en in later stadium te doen) 
op het gebied van informatie rondom de adoptie 
lees hier meer (worddocument) 

klik hier om digitaal het nieuwe magazine te lezen 

OPROEP PLAN ANGEL: research naar adoptie in
Colombia, Brazilië, Peru en Haïti
lees 
hier  meer

 

Cursus:van Stichting Adoptievoorzieningen: "zorgen voor getraumati-seerde adoptiekinderen"die begint op 23 april a.s. zijn er nog plaatsen vrij! 
Cursus Ouderpower: Balans Academy
Cursus Herstelverhaal: voor geadopteerden en ouders

                 

Go to top

Copyright © 2013 LOGA. Alle rechten voorbehouden.