LI rianMijn naam is Rian Rietveld. Sinds kort heb ik me aangesloten bij werkgroep van Logadoptie. Ik heb een zoon van 26 jaar. Hij komt uit Thailand. Omdat ik daar zelf gewoond heb ken ik de cultuur goed. En zelfs de taal een beetje. Het is prettig om bekend te zijn met het land van herkomst van je adoptiekind.

Ik ben maatschappelijk werker. Ook werk ik als relatiecoach en geef ik bijles aan huis aan zowel kinderen van de basisschool als wel aan middelbare scholieren.

Ik ben getrouwd en woon met veel plezier in een fijn huis in Culemborg.

Binnen de werkgroep heb ik de taak van landelijk contactpersoon. Veel feitelijke informatie is te vinden op de website en in de nieuwsbrief. Maar wanneer je het prettig vindt om te praten over wat er speelt rondom jouw adoptiekind met adoptieproblematiek of wanneer de problemen je even teveel worden en je hart wilt luchten kun je me bellen. Mijn telefoonnummer staat vermeld op de website.

Graag tot horens of tot ziens op een van de thema dagen.

LOGA is een vereniging waarvan de organisatie in handen ligt van vrijwilligers.

Het ontstaan van LOGA

Door onder andere de publicatie in HP/De Tijd in 1985 van het artikel "Het drama van een mislukte adoptie" door Mariëtte Storm en de reacties daarop in de Tv-uitzending van het programma van Karel van de Graaf, is er in 1986 een bijeenkomst in Zoetermeer geweest met alle, bij de redactie aangemelde ouders, die problemen ondervonden met hun geadopteerde kinderen.
Een gevolg daarvan was dat in 1987 onze onafhankelijke adoptieoudervereniging LOGA (Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie) is opgericht.

LOGA is opgericht omdat:

Adoptiegezinnen 'bijzondere' gezinnen zijn waarbij zich specifieke problemen kunnen voordoen of vragen kunnen ontstaan waarvan hun omgeving en de reguliere hulpverlening weinig kennis heeft.
Mede daardoor raken deze adoptieouders vaak in een isolement.

Wat stelt LOGA zich tot doel?.

Voor de adoptieouders.
LOGA wil zich inzetten door, uit eigen ervaring, advies en ondersteuning te geven aan adoptieouders zodat hun ouderschap minder zwaar wordt. Door hen in staat te stellen om contact met andere adoptieouders te hebben die in een zelfde situatie zitten. Daardoor hen een veilige plek te bieden waar ze met hun problemen terecht kunnen zonder zich schuldig of miskend te voelen.

Voor de hulpverlening, leerkrachten en anderen.
LOGA wil bekendheid geven aan de adoptieproblematiek, zorgen voor betere en specifieke nazorg door de hulpverlening, uitleg geven over wat zich in adoptiegezinnen kan afspelen en eventueel advies geven.

doelgroep 100x61 optDe doelgroep van LOGA:

Gezinnen met problemen rond adoptie.
Werkers in de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdhulpverlening en het onderwijs
(want ook zij worden geconfronteerd met adoptiekinderen die problemen geven.)
Veel van die problemen vinden hun oorsprong in het verleden: de periode voordat zij opgenomen werden in het adoptiegezin. Vroegverwaarloosde kinderen hebben vaak moeite met het leven in de intimiteit van een gezin.
De nauwe affectieve banden kunnen voor hen erg knellend of zelfs verstikkend werken. Leerkrachten kunnen te maken krijgen met leer- en/of gedragsproblemen daardoor.
Vaak is bij deze kinderen het gevoel voor ruimte en tijd niet goed ontwikkeld.
Dat wil echter niet zeggen dat zij minder intelligent zijn, of dat zij onvoldoende capaciteiten hebben.
Zij hebben moeite met het zien van structuren.

wanneer hulp 100x61 optWanneer zoek je hulp?

Een van de meest opvallende verschijnselen bij buitenlandse adoptie is dat de kinderen worden overgeplaatst van een veelal zeer slechte naar een potentieel optimale leefsituatie. Zij hebben daardoor geweldige mogelijkheden gekregen en veel kinderen hebben die kans ook benut.
Daarnaast is adoptie altijd ingrijpend, zowel voor ouders als voor kinderen. Soms leidt adoptie zelfs tot behoorlijk ernstige problemen. Deze verschillen erg van de gangbare opvoedstrubbelingen. Natuurlijk kunnen er ook "gewone problemen" spelen die goed te verhelpen zijn met het beschikbare hulpverleningsaanbod. Zulke moeilijkheden duren dan gelukkig meestal maar een bepaalde periode.
Door de moeilijkheden kunnen er grote spanningen in het gezin komen. Als de problemen aanhouden zullen ouders na verloop van tijd uitgeput raken, zich verward voelen. Vaak zien wij ook dat ouders zich schuldig gaan voelen omdat zij denken gefaald te hebben in de opvoeding van hun adoptiekind.
Meestal wordt de moeder het eerst door het problematische adoptiekind afgewezen, zij is immers in veel gevallen de belangrijkste verzorger.
In die sfeer worden ouders nogal eens tegen elkaar uitgespeeld. Dat heeft soms zelfs tot gevolg dat de ouders elkaar niet meer begrijpen en er over echtscheiding gepraat wordt.
Ook kunnen er grote spanningen ontstaan bij de andere kinderen in het gezin.
Tenslotte kunnen dan nog de sociale contacten van het gezin verstoord worden, zoals die met vrienden, familie, buurtgenoten en soms ook de school.
En dan is het isolement van het gezin compleet.

Maar zo ver hoeft het niet bij iedereen te komen.
Heel belangrijk is dat ouders de problemen niet uit de weg gaan of bagatelliseren, maar ze onder ogen zien om vervolgens hulp te zoeken. Het is wel belangrijk dat hulpverleners ervaring hebben met adoptieproblematiek.
Hoe eerder, hoe beter.
Waar het om gaat, is dat het optimaal haalbare gerealiseerd wordt tussen ouders en kind.
Is eenmaal het besluit genomen om professionele hulp in te roepen dan zullen de adviezen elders op deze site u bij het zoeken naar passende hulpverlening wellicht van pas komen.

welke problemen 100x61 optWelke problemen?

Veel van de problemen van adoptiekinderen vinden hun oorsprong in het verleden: de periode voordat zij opgenomen werden in het adoptiegezin.
Bij kinderen die afgestaan zijn door hun biologische moeder ontstaat vaak een oertrauma, daardoor zijn ze aan het 'overleven'. Het is voor veel geadopteerden van levensbelang om de macht over hun eigen leven te houden. Ze observeren, taxeren en manipuleren om dat te kunnen bereiken, ze zijn dan ook moeilijk te beïnvloeden. Een gevolg is dat deze kinderen vaak moeite hebben met het leven in de intimiteit van een gezin, in vriendschappen, later ook in relaties en daarna zelfs moeite hebben om een relatie aan te gaan met hun eigen kinderen. Deze nauwe affectieve banden kunnen voor hen erg knellend of zelfs verstikkend werken.

Welke problemen kunnen zich in een adoptiegezin voor doen?
Bij het kind
- Geen verschil voelen tussen ouders en vreemden
- Boosheid en agressief gedrag of lusteloosheid en depressief gedrag
- Geen gewetensontwikkeling; het liegt en steelt
- Zwart/wit denken; ziet mensen vaak als helemaal goed of helemaal slecht
- Geweld tegen ouders en/of partner
- Psychiatrische ziektes
- Moeilijk op eigen benen kunnen staan
- Eenzaamheid door angst om relaties aan te gaan
Problemen nemen vaak extreme vormen aan vanaf de puberteit maar gelukkig zien we ook dat de problemen afnemen als de kinderen in de twintig zijn.
Bij de ouders
- Isolement; niemand begrijpt hen
- Machteloosheid; het opvoeden lukt gewoon niet
- Relatieproblemen; het kind speelt hen tegen elkaar uit
- Burn-out; de verantwoordelijkheid blijft
- Gezondheidsproblemen; hoge bloeddruk, maagklachten, burn-out e.d.
Bij de andere kinderen
- Komen aandacht tekort; alle aandacht is voor het probleemkind
- Worden uitgespeeld; krijgen vaak de schuld
- Vertonen angstig of aangepast gedrag; door de woedeaanvallen of vernielzucht van hun broer/zus
- Nemen de verantwoordelijkheid over van hun ouders; die zijn opgebrand

 

de adviezen 100x61 optAdviezen bij het zoeken naar passende hulpverlening

Allereerst wijzen wij u graag op de mogelijkheid om eens met "ervaringsouders" te bellen zoals met onze landelijke contactpersonen.
Ouders, die zelf het nodige hebben meegemaakt met hun kinderen. Op de home page leest u hoe u ze telefonisch kunt bereiken.
Het onderlinge contact met adoptieouders die in een zelfde situatie zitten is vaak al een bron van steun, daarom biedt LOGA aan zijn leden de volgende mogelijkheden om met elkaar in contact te komen:
- Gespreksgroepen voor ouders binnen verschillende regio's in het land
- Twee thema/ontmoetingsdagen per jaar
Professionele hulp zoeken
Veel adoptieouders zoeken vroeg of laat hulp voor hun kind; meestal als de problemen al groot zijn.
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdhulp.
Op deze site vind u informatie over de mogelijkheden van Jeugdhulp bij de Gemeenten.
U kunt natuurlijk ook een andere hulpverlener inschakelen, de Stichting Adoptievoorzieningen in Utrecht kan u daar verder over informeren.

Het lidmaatschapsgeld en de donaties worden gebruikt om de kosten van ons blad, de website en onze halfjaarlijkse themadagen te bekostigen.

lid worden100x61 opt Lidmaatschap van Loga:
Voor €30,00 per jaar bent u lid.
Als lid krijgt u Loga-Letters toegezonden en kunt u deelnemen aan de activiteiten van LOGA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. LOGA-lidmaatschap

 

donateur worden100x61 opt

Donatie of gift
Donateur worden van LOGA?
Als u de activiteiten van LOGA wilt steunen, dan kunt u al donateur worden vanaf €15 per jaar.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u zich aanmelden of
stort het bedrag op banknr. NL21 INGB 0006 5606 25  t.n.v LOGA, Strijen o.v.v. 'donateur'.
U kunt ons RSIN nummer ( 816102417) vermelden bij uw belastingaangifte zodat uw gift aftrekbaar kan worden.

 

opzeggen100x61 opt

Opzeggingen
Tenminste 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar (art.7) bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december.

 

 

mutatie100x61 opt Mutaties
Wilt u wijzigingen, zoals telefoon en/of adreswijzigingen doorgeven aan onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.?

 

LOGA heeft regionale en landelijke contactpersonen.
De landelijke contactpersonen kunnen door leden en niet leden op werkdagen tussen 9.00 uur en 21.00 uur telefonisch benaderd worden wanneer u behoefte heeft om met iemand te praten en advies te horen. U kunt zich bij hen ook opgeven voor deelname aan een gespreksgroep. Als nieuw lid wordt u door de regionale contactpersoon uit uw omgeving benaderd.
De landelijke contactpersonen staan ook vermeld op de home-pagina

Regio Huiskamer- gespreksgroep Contactpersoon Telefoon
Nijmegen ja Dick en Angela Westerbeek 024 3554989
Kamerik (bij Woerden) ja Lyda Groot  (ook landelijk contactpersoon) 0348 401917
Utrecht nee Alice Jansen (ook landelijk contactpersoon) 030 2931056
Eindhoven ja Ton van den Heuvel-Vlemmings 040 2856306
Kampen ja Sylvia Herder 038-3446445
Anderen (bij Assen) ja Mirjam van der Houwen 0592 242621
Hoofddorp ja Sonja Vreeburg 023-5641699
Zwijndrecht (bij Dordrecht) ja Désirée van Loon 078-6125886
Woudenberg (bij Amersfoort) ja Dora Postma 06-53342755
Wierden in opstart Anja van Zutphen 06-21281636
Drunen ja Angelique de Laat 06-41726699

 

 

 

Oproep van het FIOM: om mee te denken (en in later stadium te doen) 
op het gebied van informatie rondom de adoptie 
lees hier meer (worddocument) 

klik hier om digitaal het nieuwe magazine te lezen 

OPROEP PLAN ANGEL: research naar adoptie in
Colombia, Brazilië, Peru en Haïti
lees 
hier  meer

UITNODIGING VOORJAARSTHEMADAG OP 23 MAART 2019
ONDERWERP: PTSS DE BAAS!

LEES HIER MEER 

 

Cursus:van Stichting Adoptievoorzieningen: "zorgen voor getraumati-seerde adoptiekinderen"die begint op 23 april a.s. zijn er nog plaatsen vrij! 
Cursus Ouderpower: Balans Academy
Cursus Herstelverhaal: voor geadopteerden en ouders

                 

Go to top

Copyright © 2013 LOGA. Alle rechten voorbehouden.