Een online tool geeft zicht op positieve gezondheid;

Er is een aparte tool voor volwassenen en voor kind.
klik hier om naar de site te gaan voor meer informatie

Een artikel uit de Telegraaf: uit de rubniek Spijt, waar lezers vertellen waarvan ze spijt hebben. 
Lees hier meer.

Fiom LOGAVanaf 2 mei kunnen bepaalde buitenlands volwassen geadopteerden hun adoptiedossier gratis inzien bij FIOM

Alle volwassen geadopteerden kunnen met hun vragen terecht bij de adoptiehelpdesk. Lees hier verder.

1988 09 24 non adoptiemoeder met baby tussenpersoon 724x350

Adoptie, een markt met vraag en aanbod

Onderzoek adopties vanuit of in Brazilië in de jaren 70-90 door PDBeH.

logo vierkant 150x128In het voorjaar van 2017 is Stichting PDBeH (Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda, anders gezegd: vermiste personen in Brazilië en Nederland) een onderzoek gestart naar de gang van zaken met betrekking tot adopties vanuit Brazilië.
Sonia Ligia Tavares, Liza da Silva, Simone Verstappen en ik, AnnaCatharina ten Have zijn in de geschiedenis gedoken (zie het roodomrande kader hieronder) en hebben alle verhalen, ervaringen en getuigenissen van de adoptiecirkel bij elkaar gezet.

Lees meer: Adoptie, een markt met vraag en aanbod

CELEVTCELEVT heeft een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Paul Blokhuis

lees hier meer

Nederlands JeugdinstituutTipsheet Mediagebruik: adviezen voor ouders

Risico's van internetgebruik door kinderen en jongeren

lees hier meer

Nederlands JeugdinstituutAdoptiekinderen zijn vaak getraumatiseerde kinderen
Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties.
Kennisdocument voor professionials in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële woonvormen.

Auteurs: Flora van Grinsven (Kinder-en Jeugd Traumacentrum)
             Josine Holdorp (Nederlands Jeugdinstituut)
Het rapport is gratis te downloaden

Nederlands JeugdinstituutInvloed op een kind van opgroeien in een ander gezin.

Auteur: H. Kalthoff (rapport 2015 is gratis te downloaden)

 

 

Lees meer: Nederlands Jeugdinstituut

KOG.jpgHet AMK wil u spreken!!
Dit artikel is overgenomen uit de KOG Nieuwsbrief van najaar 2013

 

  

Lees meer: Het AMK wil u spreken (KOG)

sos1Hulp nodig?
Tips voor gebruikers van Jeugdhulp.

Veel LOGA ouders zoeken vroeg of laat hulp voor hun kind;
meestal als de problemen al groot zijn.

 


 

Lees meer: Hulp nodig?

facebook gevaarAdoptiekinderen die een Facebook-account aanmaken, riskeren op die manier opgespoord te worden door hun ouders, bij wie ze zijn weggehaald omdat ze hun kinderen misbruikten of verwaarloosden.

 

 

 


Lees meer: Adoptiekinderen die een FB-account aanmaken

erfelijkecriminaliteit bbErfelijke criminaliteit
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat criminaliteit van oudere familieleden (vaders, moeders, broertjes, zusjes, grootouders, ooms en tantes) behoorlijke voorspellende waarde heeft met betrekking tot de kans op crimineel gedrag bij jongere broertjes en zusjes (brusjes)

 

 

 

herroeping adoptieVaak krijgen we vragen m.b.t. 'herroepen van de adoptie'.

We ontdekten dit artikel bij 'Scherp in Notariaat', ga er eens voor zitten en lees het door, er wordt veel duidelijk wat 'wel' en wat 'niet' kan.

 

 

 

curatele 2artikel 395a van boek 1 van het Burgerlijk wetboek

Op de dag dat iemand 18 jaar oud wordt, is hij voor de wet meerderjarig.
Meerderjarig worden heeft zijn rechten en zijn plichten.....

 

 

 

Lees meer: Burgerlijk Wetboek, handelingsbekwaam

dramadriehoekDe dramadriehoek

Herkent u dit: we beschuldigen elkaar op het moment dat er ergens iets fout is gegaan. Anderen weten nergens van, hebben het niet gedaan. En weer anderen zeggen dat ze alleen maar probeerden om te helpen.

 

 
 

Lees meer: Dramadriehoek

wajong(Bijna?) Alles over de Wajong, vroeger en nu.

Op deze site van het UWV vindt u veel FAQ's, maar ook ophelderingen, kijk vooral eens naar de video!

 

  

curateleIets over “ondercuratelestelling”, “onderbewindstelling” en “mentorschap”.(uit brochure 7075 van het Ministerie van Justitie

 

 

 

 

Lees meer: Ondercuratelestelling, onderbewindstelling, mentorschap

diagnoseVerschillende diagnosen die bij geadopteerden met hechtingsproblematiek gesteld kunnen worden volgens de DSM-IV.

 

 

 

 

Lees meer: Diagnoses DSM-IV

wijzende vinger150x150Adoptiekinderen kunnen hun ouders onterecht beschuldigen.
Door het verbreken van de band met de biologische moeder kan er een oerverwonding bij een geadopteerd kind ontstaan. Deze wond tast het wezen van het kind aan en uit zich vaak in angsten.

 

 


 

Lees meer: Adoptiekinderen kunnen onterecht beschuldigen

Oproep van het FIOM: om mee te denken (en in later stadium te doen) 
op het gebied van informatie rondom de adoptie 
lees hier meer (worddocument) 

klik hier om digitaal het nieuwe magazine te lezen 

OPROEP PLAN ANGEL: research naar adoptie in
Colombia, Brazilië, Peru en Haïti
lees 
hier  meer

 

Cursus:van Stichting Adoptievoorzieningen: "zorgen voor getraumati-seerde adoptiekinderen"die begint op 23 april a.s. zijn er nog plaatsen vrij! 
Cursus Ouderpower: Balans Academy
Cursus Herstelverhaal: voor geadopteerden en ouders

                 

Go to top

Copyright © 2013 LOGA. Alle rechten voorbehouden.