handboekDSMHet handboek DSM-V als de bijbel van de psychiatrie
Uitzending Labyrint VPRO NTR zondag 7 april 2013

Psychiater Allen Frances was als voorzitter betrokken bij de totstandkoming van de DSM-IV, nu is zijn missie tegen de DSM gericht. In zijn boek "Terug naar normaal" (ISBN 9789057123801,318 pag.2013, Paperback, € 21,95) verklaart hij dat het project wat in 1950 begon met het eerste DSM handboek om standaardisering in psychische stoornissen te krijgen is verworden tot een ver doorgevoerde labellen met ernstige levenslange gevolgen voor de patiënt. Hij waarschuwt voor valse epidemieën. Hij geeft kritiek op de DSM omdat er nieuwe stoornissen worden ontwikkeld, hij geeft aan dat gedrag in begrip anders word benoemd maar niet is toegenomen. Hij vraagt zich daarbij af of het wel om echte stoornissen gaat en benoemt dat de farmaceutische industrie er wel bij varen.

In midden jaren 90 werd de DSM ook in gebruik genomen door farmaceuten en onderwijs. Wil je behandeld worden? Wil je extra financiële ondersteuning? Wil je op school extra hulp voor je kind? Dan heb je een DSM diagnose nodig. Het medicijngebruik van psychofarmaca is enorm toegenomen.
In Amerika kwamen er zelf advertenties voor onderzoek en diagnose verkoop. Ze adverteerde zodanig dat alledaags gedrag als stoornis wordt bedoeld.

In de DSM IV zijn er 65 nieuwe stoornissen onder zijn leiding toegevoegd waaronder ADHD, Bipolaire stoornis, Aspergesyndroom e.v..
Er kwamen veel reacties van collega die zeiden dat er maar heel weinig zwaar autisme voor kwam maar wel met aspecten van deze stoornis dus hebben de samenstellers van de DSM IV de stoornis Aspergesyndroom als differentiatie opgenomen. De verwachting was dat hierdoor een lichte stijging aan diagnose van 15 % zou plaatsvinden. De werkelijkheid was echter schokkend. Het verdubbelde!

De motieven van de makers van de DSM V zijn stoornissen vroegtijdig signaleren voor ze verdere schade kunnen ontwikkelen. Echter, volgens Allen Frances, vallen 20 tot 25 % van alle Amerikanen al onder de DSM, over het gehele leven genomen kan men stellen dat 50 % onder de DSM vallen. In Europa komt dit neer op zo'n 45 %. Hij geeft voorbeelden van rouw die in de DSM worden aangeduid als depressie of ander alledaags gedrag dat tot stoornissen worden benoemd en bestempeld. Volgens de DSM heeft de helft van de mensen met 32 jaar al een angststoornis op zich geplakt. Is 40 % al depressief, leidt 45 % al aan verslaving en hebben 83 % van de kinderen tussen de 12 en 21 jaar al psychische stoornissen.
Hier moeten we mee oppassen want de nieuwe DSM geeft eerder fout dan goed uitvallen. Het DSM vangnet is te groot, deze moet omlaag en behouden blijven voor mensen die het werkelijk nodig hebben. Er is veel stress in onze samenleving, dan is het beter om met deze stress te leren omgaan dan die met een stoornis te labelen.
Ouders moeten ook inzien dat het kind op verschillend niveau functioneert en dat financiën hiervoor beter naar scholing kan gaan dan naar de farmaceutische industrie. Frances zegt dat we moeten her-ijken wat normaal gedrag is. Psychiaters weten dat mensen vaak komen als ze op hun slechtste moment zijn, als je wacht en advies geeft en ondersteunt normaliseren gevoelens vaak weer en zal voor minstens de helft van de mensen de situatie zijn verbeterd.

De Nederlandse psychiater Jim van Oss pleit voor afschaffing van de DSM. Hij is betrokken in de commissie bij de totstandkoming van de DSM V vanwege zijn kritische houding. Hij kiest voor een andere manier van diagnosticeren, hij zegt dat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing is van de diagnoses. Het zijn onderlinge afspraken om dit of dat maar zo te benoemen en te categoriseren. Er zijn 357 labels opgehangen in het DSM IV handboek. Er is geen sprake van ziekte entiteiten maar labels. De DSM legt de wetenschap lam hiermee. Want labels zijn geen oorzaken of ziekten. Schizofrenie is een oud benoemd label maar bestaat niet als ziekte. Met het gevaar en door de jaren heen denkt men, de zorgverzekeraar, de psychiater, de wetenschapper, dat deze stoornissen echte ziekten zijn met een biologische kant, een specifieke behandeling en een specifieke prognose.
Als voorbeeld komt Wilma in beeld. Zij is al 25 jaar gediagnosticeerd als schizofreen, ze is vaker opgenomen in een instelling, zwaar psychotisch en kreeg hier medicijnbehandeling voor. De behandeling bestaat uit dempen van de psychose met medicatie en stabiliseren van het moment.
Maar niemand heeft haar ooit gevraagd wat er aan de hand is en waar ze zo gek van wordt! Ze vertelt dat ze opgroeit in een gewelddadig gezin, in haar jeugd is misbruikt en op een overlevingsniveau terecht is gekomen.
Volgens het DSM hanteren de hulpverleners de richtlijnen en daar hou je je aan vast. Je gaat niet roeren in de prut. Volgens van Oss is het beeld in onze samenleving ontstaan dat de patiënt een ziek brein heeft, is zij het zieke brein en komt er nooit meer bovenop. Een psychose wordt gezien als een ernstige hersenziekte die moet worden onderdrukt met pillen. Men gaat niet roeren in een ziek brein, want dat ontregelt bij ernstige hersenziekte nog meer. Psychotherapie maakt het zieke brein alleen maar onstabieler, men denkt ook niet aan een trauma, men dekt het toe en gooit er een hoop pillen in. Dit is volgens Psychiater van Oss een groot misverstand.
Er wordt hier een groot beroep op de patiënt gedaan om zich hierin te schikken.

Waarop ons denken zich heeft gebaseerd is dat we vanuit de biologie zijn gaan verklaren. Wij verklaren vanuit de biologie ons brein. Er zijn mogelijkheden gekomen om metingen te verrichten, we weten bepaalde gebieden in de hersenen te lokaliseren en we kunnen activiteiten en gradaties daarvan meten.
Maar wat is de verhouding tussen de hersenen, de biologie en de emotie? We weten niet hoe de emotie samenhangt. Het is goed mogelijk dat een bepaald trauma verder en dieper gaat en uiteindelijk uitkomt bij ... schizofrenie. En dan wil je weten hoe het van het begin af aan is ontwikkeld.

De grondgedachte van de DSM was niet verkeerd maar met het blind staren op de DSM is men de mens hierachter vergeten en hoe die tot het lijden is gekomen en de stoornis is ontstaan.
Jim van Oss heeft tevergeefs geprobeerd zijn ideeën in het handboek DSM V te krijgen maar hij betwijfelt of er nog een DSM VI zal komen.
Hij denkt dat we overgaan op een nieuwe vorm van diagnostiek.

MdB

 

Oproep van het FIOM: om mee te denken (en in later stadium te doen) 
op het gebied van informatie rondom de adoptie 
lees hier meer (worddocument) 

klik hier om digitaal het nieuwe magazine te lezen 

OPROEP PLAN ANGEL: research naar adoptie in
Colombia, Brazilië, Peru en Haïti
lees 
hier  meer

 

Cursus:van Stichting Adoptievoorzieningen: "zorgen voor getraumati-seerde adoptiekinderen"die begint op 23 april a.s. zijn er nog plaatsen vrij! 
Cursus Ouderpower: Balans Academy
Cursus Herstelverhaal: voor geadopteerden en ouders

                 

Go to top

Copyright © 2013 LOGA. Alle rechten voorbehouden.