liesbeth vink 150x109Steunpilaar na adoptie

Oudervereniging zet in op meer bekendheid 

(interview met Liesbeth Vink door P van Eyk in AD (Groene Hart) dd 24 nov 2011)


 

KAMERIK • Het lijkt zo mooi: een buitenlands kindje adopteren en dat in Nederland een goede toekomst geven. Maar in een kwart van alle adoptiegezinnen ontstaan vroeg of laat grote problemen.Voor die ouders is er de oudervereniging Loga. PETER VAN EIJK
(foto:  Ricardo Smit)

 De Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie (Loga) bestaat in 2012 25 jaar, maar erg bekend is de organisatie niet. ,,We horen nog steeds van ouders: hadden we maar eerder van jullie bestaan geweten,'' zegt Liesbeth Vink, secretaris en regio-coördinator van de Loga. ,,Sommige gezinnen hebben geen idee dat ze ergens terecht kunnen. Dus hebben we besloten om te proberen meer mensen te bereiken.''

Liesbeth Vink, zelf moeder van twee adoptiekinderen, raakte bij de Loga betrokken toen zij directrice was van een verzorgingshuis in Mijdrecht. ,,Daar hadden we een ruimte waar de gespreksgroepen bij elkaar konden komen.''
Inmiddels is de Kamerikse alweer 15 jaar actief binnen de vereniging. Haar dorpsgenote Lyda Groot is voorzitter en één van de twee landelijke contactpersonen. In de gespreksgroepen ontmoeten adoptieouders elkaar. Ze vertellen hun verhaal, wisselen ervaringen uit en adviseren elkaar. Dat werkt goed, zegt Liesbeth. ,,En het zijn geen bedrukte
avonden, er wordt ook gelachen. Je kunt er dingen kwijt die je niet tegen de buurvrouw kunt zeggen, maar wel tegen mensen die met dezelfde problemen hebben te maken.''
De ouders zijn blij met de gespreksgroepen omdat ze daar begrip vinden. ,,Iedereen denkt dat hij de enige is met problemen. Dat blijkt niet zo te zijn. Veel mensen ervaren die bijeenkomsten als een warm bad, omdat ze niet alles hoeven uit te leggen.''
In veel adoptiegezinnen spelen problemen, die zijn terug te voeren op het weghalen van het kind bij de biologische moeder. ,,Je kunt wel denken dat zo'n adoptiekindje hier onbezorgd opnieuw kan beginnen, maar dat is niet zo. Die ervaring van verlating hebben ze al bij zich, hoe jong ze ook zijn. En iets oudere kinderen hebben vaak al op straat rondgezworven en hebben geleerd voor zichzelf te zorgen. Dat kan in de puberteit tot problemen leiden.''
Vaak kunnen adoptiekinderen zich niet aan hun ouders hechten, ze kunnen boos en agressief zijn, of angstig en depressief. Sommige kinderen liegen of stelen. ,,Maar naar de buitenwereld toe, kunnen het voorbeeldige kinderen zijn. Daardoor kunnen ouders in een isolement raken omdat de buitenwereld hen niet begrijpt.''
TWIJFELS
Soms escaleren de gezinsproblemen volledig. ,,In enkele gevallen leidt het tot criminaliteit, zelfmoordpogingen, mishandelen van ouders en uit huis plaatsingen.''
Over reguliere organisaties als het Riagg of Jeugdzorg heeft het bestuur van Loga twijfels. ,,Hulpverleners zijn vaak niet deskundig genoeg om hechtingsproblemen te herkennen. Die zeggen: wij komen langs en we regelen het wel even. Maar zo werkt het niet.''
Ouders die er niet uitkomen kunnen één van de contactpersonen bellen (die zijn te vinden op de site www.logadoptie.nl) en om advies vragen. En dan zijn er nog de gespreksgroepen. Er zijn er zes, verdeeld over Nederland. De groep in Mijdrecht is inmiddels verplaatst naar Kamerik. Eens in de zes weken komen ouders bij elkaar om recente ontwikkelingen te bespreken. ,,Praten helpt echt.''
En Loga houdt twee keer per jaar een themadag met een deskundige spreker.
Op het ogenblik heeft de vereniging 160 leden. Maar dat komt doordat mensen hun lidmaatschap opzeggen als de grootste problemen in het gezin over zijn. ,,Van de 27.000
gezinnen met een buitenlands adoptiekind zijn er 7000 korte of langere tijd lid geweest.''
Er is volgens Liesbeth Vink nog ruimte genoeg voor nieuwe leden. ,,We kunnen meer gespreksgroepen beginnen.''

Oproep van het FIOM: om mee te denken (en in later stadium te doen) 
op het gebied van informatie rondom de adoptie 
lees hier meer (worddocument) 

klik hier om digitaal het nieuwe magazine te lezen 

OPROEP PLAN ANGEL: research naar adoptie in
Colombia, Brazilië, Peru en Haïti
lees 
hier  meer

 

Cursus:van Stichting Adoptievoorzieningen: "zorgen voor getraumati-seerde adoptiekinderen"die begint op 23 april a.s. zijn er nog plaatsen vrij! 
Cursus Ouderpower: Balans Academy
Cursus Herstelverhaal: voor geadopteerden en ouders

                 

Go to top

Copyright © 2013 LOGA. Alle rechten voorbehouden.