nvvkDit is de site van Volkskrediet.nl
Je vindt hier informatie/ hulp o.a. m.b.t. bewindvoering en hulp bij geldzaken.

 

 

Voor mensen die niet zelf hun financiën kunnen regelen, doet een bewindvoerder dat.
Beschermingsbewind betekent dat een toegewezen bewindvoerder de financiën zoveel mogelijk samen met de onder beschermingsbewind gestelde verzorgt, een vorm van hulp en coaching op financieel gebied.
Het is echter niet vrijblijvend.
De kantonrechter benoemt de bewindvoerder, vaak op verzoek van de familie.
Samen wordt beslist wie de bewindvoerder wordt.
Dat kan een familielid zijn of een medewerker van een NVVK-lid.

OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN LOGA!
klik HIER voor meer info

Uitnodiging Themadag 24 maart 2018 te Baarn aanvang 09.30
Goed zorgen voor je kind begint bij.... zorgen voor JEZELF!

Door Ria van der Vliet 
voor aanmelden lees hier meer!

OPROEP: verstandelijk beperkte 
geadopteerde
n

OPROEP PLAN ANGEL: research naar adoptie in
Colombia, Brazilië, Peru en Haïti
lees
HIER meer

Aankondiging: Vijfde Symposium van het Hart College voor mensen met jeugdtrauma's en hun
naasten 
op vrijdagmiddag 16 maart te Amstelveen lees hier meer

 

Cursus:van Stichting Adoptievoorzieningen: "zorgen voor getraumati-seerde adoptiekinderen"die begint op 23 april a.s. zijn er nog plaatsen vrij! 
Cursus Ouderpower: Balans Academy
Cursus Herstelverhaal: voor geadopteerden en ouders

                 

Go to top

Copyright © 2013 LOGA. Alle rechten voorbehouden.