meeMEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang.
MEE wordt door de overheid betaald.
Voor u is het daarom gratis
MEE is een organisatie bij u in de buurt.

 

Daar werken deskundige mensen die u kunnen helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd.
MEE informeert, helpt bij moeilijke afwegingen en wijst zonodig de weg naar de juiste instanties.

Voor wie is MEE?
MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte. MEE is er voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. MEE is er voor jong en oud, voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers.

Wat biedt MEE?
MEE ondersteunt u op alle terreinen van het dagelijks leven. MEE geeft informatie, advies en ondersteuning. U kunt daarbij denken aan:

Tips en adviezen om uw dagelijkse leven zo zelfstandig mogelijk in te richten Vakantieadressen met aangepaste voorzieningen Hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning of van een persoonsgebonden budget Adviezen bij de opvoeding van uw gehandicapte kind Ondersteuning bij juridische problemen met bijvoorbeeld gemeente of ziektekostenverzekeraar Begeleiding bij persoonlijke problemen

OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN LOGA!
klik HIER voor meer info

OPROEP: verstandelijk beperkte 
geadopteerde
n

OPROEP PLAN ANGEL: research naar adoptie in
Colombia, Brazilië, Peru en Haïti
lees
HIER meer

Aankondiging LAVA: Thema-avond Trauma en Herstel 
(laat je kind al langere tijd regelmatig heftig gedrag zien? 
woensdag 31 januari te Zeist
lees hier meer

Aankondiging: Vijfde Symposium van het Hart College
voor mensen met jeugdtrauma's en hun naasten

op vrijdagmiddag 16 maart te Amstelveen 
lees hier meer

 

Cursus:van Stichting Adoptievoorzieningen: "zorgen voor getraumati-seerde adoptiekinderen"die begint op 23 april a.s. zijn er nog plaatsen vrij! 
Cursus Ouderpower: Balans Academy
Cursus Herstelverhaal: voor geadopteerden en ouders

                 

Go to top

Copyright © 2013 LOGA. Alle rechten voorbehouden.