meeMEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang.
MEE wordt door de overheid betaald.
Voor u is het daarom gratis
MEE is een organisatie bij u in de buurt.

 

Daar werken deskundige mensen die u kunnen helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd.
MEE informeert, helpt bij moeilijke afwegingen en wijst zonodig de weg naar de juiste instanties.

Voor wie is MEE?
MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte. MEE is er voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. MEE is er voor jong en oud, voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers.

Wat biedt MEE?
MEE ondersteunt u op alle terreinen van het dagelijks leven. MEE geeft informatie, advies en ondersteuning. U kunt daarbij denken aan:

Tips en adviezen om uw dagelijkse leven zo zelfstandig mogelijk in te richten Vakantieadressen met aangepaste voorzieningen Hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning of van een persoonsgebonden budget Adviezen bij de opvoeding van uw gehandicapte kind Ondersteuning bij juridische problemen met bijvoorbeeld gemeente of ziektekostenverzekeraar Begeleiding bij persoonlijke problemen

Oproep van het FIOM: om mee te denken (en in later stadium te doen) 
op het gebied van informatie rondom de adoptie 
lees hier meer (worddocument) 

klik hier om digitaal het nieuwe magazine te lezen 

OPROEP PLAN ANGEL: research naar adoptie in
Colombia, Brazilië, Peru en Haïti
lees 
hier  meer

 

Cursus:van Stichting Adoptievoorzieningen: "zorgen voor getraumati-seerde adoptiekinderen"die begint op 23 april a.s. zijn er nog plaatsen vrij! 
Cursus Ouderpower: Balans Academy
Cursus Herstelverhaal: voor geadopteerden en ouders

                 

Go to top

Copyright © 2013 LOGA. Alle rechten voorbehouden.