Loga privacyverklaring

 1. Algemeen
  Om leden op de hoogte te houden van onze activiteiten, sturen we zo nu en dan een nieuwsbrief. De e-mailadressen die we beheren, geven we aan niemand door en behandelen we vertrouwelijk, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat eist. We gebruiken de adresgegevens alleen voor LOGA, en geven die aan niemand door. En als u zich afmeldt, ontvangt u helemaal geen (digitale) post meer van ons.
 2. Als er iets mis zou gaan
  Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkenen.
 3. Gegevens wijzigen of verwijderen
  Leden mogen hun gegevens inzien, en natuurlijk corrigeren en verwijderen we gegevens als leden dat willen, behalve als we daardoor de privacy van anderen moeten schenden. Het is daarom een goed idee om uw eigen e-mailadres op te geven en geen e-mailadressen door te geven die door meerdere mensen wordt beheerd.
 4. Klagen
  Met klachten over een onjuist beheer van uw gegevens kunt u terecht bij onze penningmeester, Herman Snijders. Bellen kan op 0031 (0)6 44 196 422, of stuur een mail via het contactformulier op onze website http://logadoptie.nl/info-loga/lidmaatschap.html

In Brazilie is commotie ontstaan over een evenement in een winkelcentrum, waarbij kinderen en jonge volwassenen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar
die in aanmerking komen voor adoptie, zich op een catwalk presenteerden aan mogelijke nieuwe ouders. Het Braziliaanse Ministerie van Vrouwen,
Familie en Mensenrechten heeft zijn afkeuring uitgesproken over de "dierenmarkt". 

sos1Hulp nodig?
Tips voor gebruikers van Jeugdhulp.

Veel LOGA ouders zoeken vroeg of laat hulp voor hun kind;
meestal als de problemen al groot zijn.

Minister Dekker geeft groen licht voor diepgaand onderzoek  naar afstand en adoptie in Nederland. Op 18 januari jongstleden stuurde minister Dekker van Rechtsbescherming een brief naar de Tweede Kamer waarin hij, mede namens de minister van VWS, maatregelen aankondigt met betrekking tot interlandelijke en binnenlandse adopties, rootsonderzoek en nazorg. Kijk hier voor meer informatie.

 

adoptie onderschatAdoptieprobleem onderschat

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ga naar boven