Minister Dekker geeft groen licht voor diepgaand onderzoek  naar afstand en adoptie in Nederland. Op 18 januari jongstleden stuurde minister Dekker van Rechtsbescherming een brief naar de Tweede Kamer waarin hij, mede namens de minister van VWS, maatregelen aankondigt met betrekking tot interlandelijke en binnenlandse adopties, rootsonderzoek en nazorg. Kijk hier voor meer informatie.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ga naar boven