geslaagdenx4 200x29

Alle scripties zijn in 4 hoofdonderwerpen opgedeeld:

 

geslaagd-zwarthechtingsstoornissen (zwart) geslaagd-roodadoptie en hechting (rood)
geslaagd-blauwhulpverlening (blauw) geslaagd-groentienermoeders (groen)

 

Hoewel sommige scripties al een respectabele leeftijd hebben bieden ze ons toch stof tot nadenken en houvast.

Hechtingsstoornissen
Scripties en werkstukken over hechtingsproblematiek in een ruim verband

geslaagd-zwart

Jongeren over het 'Geen-Bodem-Syndroom'
1999, Universiteit Utrecht
Door Imke van de Graaf, Moniek Haan en Chantal van der Kooij,
Hoe beleven 14-20 jarige geadopteerden bij wie het Geen-Bodem-Syndroom is geconstateerd hun jeugd en hoe functioneren ze?


geslaagd-zwartWat is hechtingsproblematiek?
Wat doet de hulpverlening hieraan?
Wat zou er anders kunnen binnen de hulpverlening?
2000-2001, Hoge School Leeuwarden, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Door Rutger van Hien


geslaagd-zwartTussen de Liefde en de Leegte
2000-2001, Antwerpen, Lessius Hogeschool
Door Katrien Backx
Het geen-bodem-syndroom bekeken vanuit het standpunt van de ouders. 


Hoe moet ik een kind met hechtingsstoornis onderwijzen? geslaagd-zwart2001-2002, Leiden/Rotterdam, Pabo Thomas More
 door Patricia Keijzer
....naarmate ik me meer verdiepte in een hechtingsstoornis kwam ik er achter dat .......in iedere vorm van onderwijs .......


geslaagd-zwart

Ik huil niet pappa, kijk maar, ik huil niet!
2002, Utrecht, SPSO, Psychosociaal Werk
door Lia Muller-Charité en Gerrit Muller
Het verhaal over een kind dat via een pleeggezin, mijn gezin, zijn weg vindt in de jeugdhulpverlening.


geslaagd-zwart

Hechting
2003, Verkorte kraamopleiding
door Dieneke Notten
Waaraan kan een kraamverzorgende zien, dat er mogelijk sprake is van een verstoorde hechting, tussen moeder en baby?
Hoe kunnen zij stimuleren toch hechting opgang te brengen?


geslaagd-zwart

Hechting
2003, Rotterdam, Antroposofische SPW (= Sociaal Pedagogisch Wereker)
door Irma Kaat-van der Voort
De scriptie gaat over hechtingsstoornissen, die als ingang binnen het werk met verstandelijk gehandicapten heel herkenbaar is.


geslaagd-zwart

Hechtingsstoornis - Een kind zonder bodem
2003, Deventer, Saxion Hogeschool IJselland
Door Marianne van Huissteden, Mariska van Weenum en Susset Diekman 

  • Wat is hechtingsstoornis?
  • Hoe ontstaat het?
  • Welke kinderen lopen risico het te krijgen?
  • Wat is er over het algemeen aan te doen?
  • Hoe ga je er het beste mee om in de klas?
  • Hoe kun je het herkennen in de klas?

geslaagd-zwartHechtingsstoornis Geen Bodem Syndroom 
2003, opleiding SPW
door Geert Minten
.....opviel dat er een kerngedrag “aantrekken en afstoten” opvallend aanwezig is geweest....


geslaagd-zwartHechtingsstoornis vanuit de praktijk
2004, Rotterdam, Hoge School Rotterdam,
Sociaal Pedagogische Hulpverlening door Jojanneke Westein


geslaagd-zwartKinderen  met hechtingsstoornis
2005, SPW-4
door Josina van Arnhem
In deze scriptie wordt naast de theorie ook de begeleiding van deze kinderen neergezet.


geslaagd-zwartLos van mijn wortels
2005, Orthopedagogiek
door Judith Quist
Hoe kun je als orthopedagogisch gezinsbegeleider het beste omgaan met de hechtingsproblematiek rondom adoptie.


geslaagd-zwart

Adoptieproblematiek
2005, Orthopedagogiek
door Samanthika van den Haak
Adoptieproblematiek: de hulpverlening op zoek naar "de roots".
Hoe kan de hulpverlening adequaat inspelen op gezinnen die te maken hebben met adoptieproblematiek?


geslaagd-zwart

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en hechtingsproblematiek
2006, Groningen, SPH op de Hanze Hoge School
door Miranda Huiting
Wat is een hechtingsprobleem?
Deze deelvraag wordt hier beantwoord omdat het van belang is eerst helder te hebben wat onder een hechtingsprobleem wordt verstaan. Pas hierna kan er een volledige beschrijving worden gegeven van de mogelijke methodieken die kunnen helpen  bij de omgang met deze kinderen.


geslaagd-zwart

Folder over hechtingsstoornis
2007, Tilburg, Gespecialiseerde Leraar Opleiding Fontys, Speciaal Onderwijs
door Patrick van de Broek
Dit is een folder gemaakt in opdracht van de Leraren Opleiding.


geslaagd-zwartOnveilig gehecht of een hechtingsstoornis (2006)
Het onderkennen van hechtingsproblematiek bij mensen
met een verstandelijke beperking


 geslaagd zwarthechtingsproblematiek (2016)
 Afstudeerscriptie van Anne-Fleur Gjaltema
                 Op welke wijze kan de pedagogisch medewerker een bijdrage leveren aan de
                 ondersteuning van kinderen met hechtingsproblematiek?

  

Adoptie en hechting

Scripties en werkstukken over 'Adoptie en hechting'


geslaagd roodAdoptie: een "zware bevalling"
De dynamiek in het nieuw samengesteld gezin beschreven
2009, AFSTUDEERSCRIPTIE PSYCHOSOCIAAL WERK BIJ DE SPSO TE UTRECHT VAN LYDA GROOT


 geslaagd-roodBorderline
2002, VBO
door Marleen
Borderline persoonlijkheidsstoornis


geslaagd-roodWerkstuk 'Adoptie'
Er zijn geen gegevens bekend over wie, wat, wanneer enz.


geslaagd-roodHechting bij kinderen
200? In het kader van de opleiding Orthopedagogie,
door Kristien de Bal


geslaagd-roodAdoptieproblematiek met casus (werkstuk)
2003, Zwolle, Windesheim SPH
door Esther Koopman, Susan Douwma, Lydia Pomp, Linda Boltendal, Kwinta Pierie, Annelies Blom

problematiek:

  • trauma's die men mogelijk heeft opgelopen
  • hoe integreert het kind in het Nederlandse gezin
  • hoe kijkt de samenleving aan tegen geadopteerde kinderen
  • heeft het kind genoeg capaciteiten om zich te hechten

geslaagd-roodTegen welke problematiek lopen geadopteerde kinderen aan in Nederland?
2004, werkstuk maatschappijleer
door Kim


geslaagd-roodOntstaansgeschiedenis adoptie
2003, Presentatie over adoptie en hechting.
door Elise Ruitenberg en 2 mede studenten


Hulpverlening

Scripties en werkstukken over hulpverlening


geslaagd-blauwAandacht voor adoptieouders
2002, Den Haag, Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Ichthus Hogeschool
door Marit Batist
Ondersteuning vanuit een observatie- behandelgroep aan ouders van adoptiekinderen met ernstige hechtingsproblematiek.


geslaagd-blauwAdoptiejongeren in residentiële hulpverlening
2002, Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Ichthus Hogeschool in Den Haag
door Helen Eras & Sonja Kranendonk
Handleiding voor pedagogisch medewerkers.


geslaagd-blauwWeet jij wie ik ben?
2004, Utrecht, Johan Borgman College (HBO)
door E.L. van Winkelhof-Waqué
Scriptie Paranormaal Therapeut


 

geslaagd-blauwShantalamassage bij geadopteerde kinderen
2008, Universiteit Leiden, Pedagogische Wetenschappen Afdeling Algemene en Gezinspedagogiek
door E.S. Snijders
Praktijkonderzoek naar de waargenomen bijdrage van Shantalamassage aan de gehechtheid en de lichamelijke ontwikkeling van geadopteerde kinderen


 Tienermoeders

Scripties over tienermoeders


geslaagd-groenTienermoeders
2005, Zwolle , Verkort kraamtraject (niveau 3) van het Deltion College
Scriptie over Tienermoeders door Ilona Bossenbroek


Jong Moederschapgeslaagd-groen
juni 2009, scriptie door Marlou de Vries.
Onderwerp scriptie: Wat is de invloed van jong moederschap op de identiteitsontwikkeling, de vorming van het zelfbeeld, van jonge moeders?
Het is een afstudeerwerkstuk voor de opleiding HBO-pedagogiek aan de Educatieve Hogeschool Amsterdam.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ga naar boven