de adviezen 100x61 optAdviezen bij het zoeken naar passende hulpverlening

Allereerst wijzen wij u graag op de mogelijkheid om eens met "ervaringsouders" te bellen zoals met onze landelijke contactpersonen.
Ouders, die zelf het nodige hebben meegemaakt met hun kinderen. Op de home page leest u hoe u ze telefonisch kunt bereiken.
Het onderlinge contact met adoptieouders die in een zelfde situatie zitten is vaak al een bron van steun, daarom biedt LOGA aan zijn leden de volgende mogelijkheden om met elkaar in contact te komen:
- Gespreksgroepen voor ouders binnen verschillende regio's in het land
- Twee thema/ontmoetingsdagen per jaar
Professionele hulp zoeken
Veel adoptieouders zoeken vroeg of laat hulp voor hun kind; meestal als de problemen al groot zijn. De hulpverlening hoeft niet noodzakelijk via Bureau Jeugdzorg te lopen, hoewel dit vaak wel zo gaat.
- Op deze site vind u informatie over de route van Jeugdzorg
- En hier vindt u enkele tips voor gebruikers van Jeugdzorg
U kunt natuurlijk ook een andere hulpverlener inschakelen, de Stichting Adoptievoorzieningen in Utrecht kan u daar verder over informeren.

 

Ga naar boven