wanneer hulp 100x61 optWanneer zoek je hulp?

Een van de meest opvallende verschijnselen bij buitenlandse adoptie is dat de kinderen worden overgeplaatst van een veelal zeer slechte naar een potentieel optimale leefsituatie. Zij hebben daardoor geweldige mogelijkheden gekregen en veel kinderen hebben die kans ook benut.
Daarnaast is adoptie altijd ingrijpend, zowel voor ouders als voor kinderen. Soms leidt adoptie zelfs tot behoorlijk ernstige problemen. Deze verschillen erg van de gangbare opvoedstrubbelingen. Natuurlijk kunnen er ook "gewone problemen" spelen die goed te verhelpen zijn met het beschikbare hulpverleningsaanbod. Zulke moeilijkheden duren dan gelukkig meestal maar een bepaalde periode.
Door de moeilijkheden kunnen er grote spanningen in het gezin komen. Als de problemen aanhouden zullen ouders na verloop van tijd uitgeput raken, zich verward voelen. Vaak zien wij ook dat ouders zich schuldig gaan voelen omdat zij denken gefaald te hebben in de opvoeding van hun adoptiekind.
Meestal wordt de moeder het eerst door het problematische adoptiekind afgewezen, zij is immers in veel gevallen de belangrijkste verzorger.
In die sfeer worden ouders nogal eens tegen elkaar uitgespeeld. Dat heeft soms zelfs tot gevolg dat de ouders elkaar niet meer begrijpen en er over echtscheiding gepraat wordt.
Ook kunnen er grote spanningen ontstaan bij de andere kinderen in het gezin.
Tenslotte kunnen dan nog de sociale contacten van het gezin verstoord worden, zoals die met vrienden, familie, buurtgenoten en soms ook de school.
En dan is het isolement van het gezin compleet.

Maar zo ver hoeft het niet bij iedereen te komen.
Heel belangrijk is dat ouders de problemen niet uit de weg gaan of bagatelliseren, maar ze onder ogen zien om vervolgens hulp te zoeken. Het is wel belangrijk dat hulpverleners ervaring hebben met adoptieproblematiek.
Hoe eerder, hoe beter.
Waar het om gaat, is dat het optimaal haalbare gerealiseerd wordt tussen ouders en kind.
Is eenmaal het besluit genomen om professionele hulp in te roepen dan zullen de adviezen elders op deze site u bij het zoeken naar passende hulpverlening wellicht van pas komen.

 

Ga naar boven