Alle ouders verzuchten bij tijd en wijle dat het zorgen voor en opvoeden van kinderen zo veel energie kost. Voor adoptieouders komt daar nog eens bij dat zij een essentiele periode van de geschiedenis en de ervaringen van hun kind niet hebben meebeleefd. Zij moeten het doen met de verhalen die anderen over de vroegste levensperiode van hun kind hebben opgeschreven en verteld.

Aan de eerste 2 levensjaren hebben kinderen geen bewuste herinneringen. Wat wel is opgeslagen in lijf en brein zijn gevoelsherinneringen waarvoor een kind geen woorden ken. Deze gevoelens kunnen echter in het dagelijks leven gemakkelijk worden "aangepakt" of "geactiveerd" aan de hand van dingen die zich voordoen.

Dat alles maakt het voor u als ouder extra ingewikkeld om de onderliggende oorzaken van (soms ongewenst) gedrag van het kind te kunnen inleven, duiden, begrijpen en begeleiden. Waar dit voor biologische eigen ouders als een lastige legpuzzel is, is het voor u als ouder van een geadopteerd kind extra moeilijk omdat het een puzzel is waarvan een aantal stukjes blanco zijn.

Omdat de opvoeding van een kind geen zaak is die met een jaartje bekeken is, is het belangrijk om stil te staan bij de vraag  " hou houd ik mijn energie op lange termijn in balans?".
Veel mensen zullen denken aan lekker een avondje uit, een dagje naar de sauna, middagje winkelen met een vriendin, een dagje vissen met een vriend of ee korte vakantie. Heerlijjk natuurlijk en een mogelijkheid om een beetje bij te tanken, maar het blijft bij incidentele "momenten".

Dat is de reden dat ik met u stil zal staan bij mogelijkheden "dicht bij huis" die ieder moment van de dag kunnen worden gebruikt;

In de vele jaren dat ik pleeg- en adoptieouders mocht begeleiden bij hun pittige taak en de jaren dat ik zelf pleegouders was, heb ik een scala aan tips en technieken verzameld om te leren in de eerste plaats goed voor JEZELF te zorgen.
Die kennis en en ervaringen wil ik graag met u delen in een interactieve lezing waarin we samen stilstaan bij:
een stukje kennis van de werking van ons brein;
wat uw kind zou kunnen/willen "vertellen" met het gedrag dat het laat zien en
eenvoudige zelfzorgmethodes die we ook kort samen oefenen

www.deoorsprongcoaching.nl

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ga naar boven